Απλή στήριξη με ντίζα ή ντιζοστρίφωνο

Για την στήριξη των πάνελ όταν είναι σε κάθετη διάταξη (portrait) ως προς τον κορφιά, η στήριξη γίνεται με απλό τρόπο χρησιμοποιώντας 2 βέργες για την κάθε σειρά. Η στήριξη της βέργας μπορεί να γίνει είτε με ντίζα με λαμάκι όταν η υποδομή κάτω απο τι κεραμίδι είναι τσιμέντο είτε με ντιζοστρίφωνο με λαμάκι όταν η υποδομή κάτω απο το κεραμίδι είναι με ξύλινα δοκάρια. Η εγκατάσταση προϋποθέτει τρύπημα του κεραμιδιού και βίδωμα στο τσιμέντο ή στο ξύλινο δοκάρι αντίστοιχα σε βάθος περίπου 5-7cm. Ο συνήθης τύπος βέργας για την στήριξη των πλαισίων σε κεραμοσκεπή είναι με κωδικό Α1800.

Η στήριξη της βέργας ανάλογα με την υποδομή κάτω από το κεραμίδι μπορεί να γίνει με 

Ανάλογα με την χωροθέτηση των πάνελ και την διάταξή τους ως προς τον κορφιά μελετάμε την κατάλληλη στήριξη των πλαισίων.

Στην κεραμοσκεπή δεν επιτρέπεται να τοποθετήσουμε βάσεις υπό γωνία όταν η υποδομή είναι ξύλινη. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν κάτω από το κεραμίδι υπάρχει τσιμέντο.

Όταν το κεραμίδι είναι κολλητό και δεν υπάρχει η δυνατότητα αποξύλωσης των κεραμιδιών για να τοποθετηθεί το άγκιστρο τότε αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε ντίζα εξάρτημα για την συγκράτηση της βέργας.

Το ντιζοστρίφωνο & η ντίζα προυποθέτουν τρύπημα του κεραμιδιού ανάλογα με το μέγεθος της ντίζας ή ντιζοστριφ. που θα χρησιμοποιήσετε. Το μέγεθος μπορεί να είναι Μ10 ή Μ12 και είναι απαραίτητη η χρήση στεγανωτικού μετά το τρύπημα.

Η επιλογή κατάλληλου μήκους Ντιζοστρίφωνου/Ντίζας ως εξάρτημα θα πρέπει να γίνει με βάση τον τύπο του κεραμιδιού, της απόστασης που θέλετε να έχει το πλαίσιο από το κεραμίδι καθώς και την υποδομή κάτω από το κεραμίδι που θα πρέπει να βιδωθεί το αντίστοιχο εξάρτημα 5-6εκ. 

Τα διαθέσιμα μεγέθη είναι: