Απλή στήριξη με ντίζα ή ντιζοστρίφωνο

Μέγεθος γραμμάτων