Απλή στήριξη με ντίζα ή ντιζοστρίφωνο

"]
Μέγεθος γραμμάτων