Απλή στήριξη με πέλμα ή ντίζα

"]
Μέγεθος γραμμάτων