Βάσεις με δυνατότητα ανύψωσης

"]
Μέγεθος γραμμάτων