Μεταβλητό μονοπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο αλουμινίου ή πέδιλο μπετόν

Μέγεθος γραμμάτων