Μονοπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο αλουμινίου

"]
Μέγεθος γραμμάτων