Στήριξη με εξάρτημα ανύψωσης

"]
Μέγεθος γραμμάτων