ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

NEOKEM

AKZO NOBEL

Προσοχή: Τα προιόντα αλουμινίου με επικάλυψη χρωμάτων ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορές
από τα χρώματα που απεικονίζονται στην ηλεκτρονική παλέτα της κάθε κατηγορίας χρωμμάτων.